Een donderslag

Je kent de uitdrukking vast wel: ‘als een donderslag bij heldere hemel’. Nou ik heb het geweten. Geen donderslag bij heldere hemel, maar wel eentje bij het krieken van de dag. Ik was zojuist even uit bed geweest en lag er net weer in en had de slaap weer te pakken. En toen was -ie daar: die enorme klap. Zonder aankondiging; het was er gewoon. Midden in een serene stilte die geweldige donderslag. Je zit even heel beduusd om je heen te kijken en verwacht een vervolg, maar nee, weer die stilte. Geen vervolg van dit onweer. Dit was het gewoon. Alleen die enorme klap. Ik keek door het raam maar zag niets bijzonders. Alleen een grauwe lucht en verder niets.
Later op de dag bleek ik geen telefoonverbinding, internet en televisieverbinding meer te hebben. Er was duidelijk wel iets gebeurd in mijn buurt. Voor het oog onzichtbaar, maar als het gaat om communicatie wel degelijk merkbaar!

Dit voorval deed me denken aan een Bijbels vooruitzicht, wat ze ‘de opname’ noemen. Dat is ook een gebeurtenis die plotseling zal plaatsvinden in een punt des tijds, zoals dat heet. Geen knal te horen, maar wel zeer ingrijpend om mee te maken. In een zogeheten ondeelbaar ogenblik, zegt Paulus (een apostel uit de Bijbel), zullen er mensen verdwijnen. Mensen die door Jezus Christus uit deze wereld worden opgenomen en Hem tegemoet zullen gaan in de lucht (zie 1 Corinthiërs 15:50-58 en 1 Thessalonicenzen 4:13-18). Waarom gaat dat gebeuren? Omdat er een tijd staat aan te komen die z’n weerga niet kent. ‘Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.’ (zie Matt.24:21)

Net als in de dagen van Noach, kwam de zondvloed op een onverwacht moment. Noach had intussen jarenlang aan de ark gebouwd en mensen gewaarschuwd. Er komt een dag dat zo’n waarschuwing werkelijkheid gaat worden: toen en nu opnieuw. De wereld gaat een zware tijd tegemoet als het zover is. Maar wie zijn het dan die van deze aarde worden weggenomen? Zijn dat de meest aardige mensen of een bepaald ras, cultuur of van een bepaald land van herkomst?

Het zijn die mensen die Jezus verwachten en er klaar voor zijn om Hem te ontmoeten; waar ook ter wereld. Je kunt er over lezen in de Bijbel in Mattheüs 24; Jezus’ rede over de laatste dingen. En Mattheüs 25:1-13 verhaalt over een gelijkenis van tien meisjes. Dat duidt op het belang van die verwachting. We worden gewaarschuwd om wakker te zijn en te beseffen wat er gaande is in de wereld op dit moment. Als je de krant en de Bijbel leest kun je ontdekken hoe laat het is op de wereldklok.

De hemellichamen, planeten en sterren wijzen ook op bijzondere gebeurtenissen in de nabije toekomst. Kijk omhoog, want je verlossing is nabij. Zo onverwacht als de donderslag die ik gisternacht hoorde, zo onverwacht zal dit er zijn. Let op, want Jezus komt als een dief in de nacht voor hen die Hem niet verwachten. Maar voor hen die naar Hem opzien en naar Hem uitzien kondigt Hij zijn komst aan. Zorg dat je erbij bent!

Lees ook...