Behandelingen


Overbelast zijn / burn-out

Ons dagelijks leven zit vaak vol met dingen die we allemaal moeten of willen doen. Het dagelijks werk en daarbij nog allerlei afspraken vullen ons bestaan. Voor je het weet slipt het dicht en zit je in een soort trein die alsmaar doordendert. Zo kan er een moment ontstaan dat je vastloopt. Je hebt een burn-out. Hoe kom je hier weer uit en hoe voorkom je dat dit zich herhaalt. We gaan kijken naar jouw specifieke situatie en wat er gedaan kan worden.


Eenzaamheid

Eenzaamheid kun je ervaren als je alleen bent maar ook als je samen bent met anderen. Het kan voelen als niet gezien worden of je niet gekend weten. Het kan je erg somber maken en ook depressief. Wat kun je doen als je alleen bent of als je je eenzaam voelt. Het is goed om het bespreekbaar te maken en te kijken naar de oorzaak. Kom er mee voor de dag, schaam je niet en laten we er samen over praten.


Neiging tot zelfdoding of zelfverminking

Veel mensen lijden aan een negatief zelfbeeld. Ze vinden zichzelf niet van waarde. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Vaak is dat een combinatie van een waardeoordeel van mensen-om-je-heen en hoe je “vertaalt” hoe andere mensen-om-je-heen zich gedragen. Neiging tot zelfdoding kent vele oorzaken. Het is belangrijk om deze gevoelens en gedachten bespreekbaar te maken. Zelfverminking kan een uiting zijn van innerlijke pijn, waarbij ook gevoelens van afwijzing een rol spelen. Deze problematiek is ook een van mijn specialismen.


Stress

Stress is een bekend verschijnsel. Iedereen heeft er wel eens last van. Dat hoeft niet verkeerd te zijn. Het wordt pas schadelijk als het te lang voortduurt en er geen momenten van ontlading of ontspanning zijn. Te langdurige stress kan tot vele klachten lijden: geestelijk, psychisch en lichamelijk. In mijn begeleiding besteed ik aandacht aan al deze drie aspecten van je mens-zijn.


Relatiemoeilijkheden

De meest bekende relatievormen die we kennen zijn die van ouders en kinderen en die van partners. Om een relatie gezond te hebben en te houden is een goede communicatie een belangrijke sleutel. Ook gevoelens van genegenheid en liefde spelen een grote rol. Daarnaast zijn er verwachtingspatronen over-en-weer en daar voldoet de ander lang niet altijd aan. Wat kun je doen om relatieproblemen een halt toe te roepen en hoe kan ik mijn relatie verbeteren of nieuw leven inblazen? Als hulpverlener vind ik het belangrijk om beide partijen zowel gezamenlijk als apart te horen. Ieder heeft zijn eigen verhaal en ieder beleeft en ervaart de dingen vanuit zijn of haar perspectief. Beide dienen gehoord te worden.


Zingevingsvragen

Het leven zin geven is iets wat we soms moeten leren. Het leven kan doelloos lijken en uitzichtloos. In tijden van ziekte, lijden of dood hebben we soms vragen en we willen een antwoord. En vaak is dat er niet. Maar een moeiteloos leven kan ook worden ervaren als zonder zin; zinloos. Wat zijn jouw waarden in het leven? Waar leef jij voor? Wat is belangrijk? Heb je een geloof? En wat kun je daarmee? Allemaal vragen die tijdens een hulpverlenings- of coachingstraject aan de orde kunnen komen. Het kan letterlijk zinvol zijn om hier over na te denken en je een doel te stellen.Traumaverwerking

Een trauma is een ingrijpende ervaring die korte of langere tijd kan duren. Het kan je leven volledig op de kop zetten en je kunt er lang last van blijven houden. Hoe verwerk je een trauma en hoe kun je het een plaats geven in je leven van hier-en-nu? Ik heb me gespecialiseerd in begeleiding bij traumaverwerking, omdat ik weet hoe ingrijpend dat een leven kan veranderen.


Somberheid en depressie

Er zijn momenten in je leven dat het allemaal niet mee zit. Daar kun je somber van worden, maar dit kan ook ontstaan door vermoeidheid of onverwerkte ervaringen uit het verleden. Somberheid kan voor korte of iets langere tijd aanhouden; een depressie kan juist heel langdurig je leven beïnvloeden en beheersen. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Het is belangrijk om dit goed in kaart te brengen, zodat je het gaat herkennen en ermee leert omgaan en het liefst nog: dat je het achter je kunt laten. Weet je niet zeker of depressiviteit bij jou aan de orde is? Laten we er samen eens naar kijken.


Angstklachten

Angst is een normaal verschijnsel als er sprake is van een bedreigende situatie. Het kan je zelfs beschermen tegen onheil. Het is een waarschuwingssignaal. Maar wat nou als je voortdurend angstig bent, terwijl daar helemaal geen aanleiding voor is? Er zijn allerlei soorten angsten. Veel mensen kennen dat in veel verschillende situaties. Laten we samen kijken naar jouw angstklachten, zien waar deze vandaan komen en hoe je dit op een gezonde manier kan leren hanteren, maar liever nog: oplossen.


Verlies en rouw

Verlies lijden is een moeilijk proces. Verlies kun je ervaren als je een geliefde hebt moeten missen, maar verlies van een baan of van gezondheid is een ook verlies. Je bent iets kwijt geraakt en er ontstaat een leegte. Hoe verwerk je dat en hoe lang mag een periode van rouw duren? Allemaal vragen waar je mee kunt zitten. Laten we er samen eens naar kijken. Wat heb je nodig om jouw verlies dragelijk te maken?