Visie / Missie

Visie In mijn begeleiding richt ik mij in de eerste plaats op de mens, ongeacht zijn overtuiging of achtergrond. Het is belangrijk dat iemand zich op zijn gemak voelt en veiligheid ervaart. 

In de hulpverlening besteed ik aandacht aan zowel psychische, geestelijke als lichamelijke klachten. Want de mens is een samenhangend geheel van verschillende delen, die allemaal met elkaar verband houden. Om dat te onderbouwen bied ik psycho-educatie aan in de vorm van cursussen en trainingen. 

Missie  Mijn missie is om mensen op diverse manieren te kunnen helpen. Dat doe ik door informatie en advies te geven, persoonlijke gesprekken te voeren en desgewenst samenwerking te zoeken met familieleden of andere betrokkenen. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van groepstherapie of lotgenotengesprekken. In een aantal situaties wordt samengewerkt met andere instellingen of deskundigheid.