Opstanding

Pasen! In de winkels zien we allerlei hebbedingetjes zoals paaseitjes, kuikentjes, paashazen, allerlei soorten eieren enz. Al met al veel snoepgoed en sierdingetjes. Het zijn deze dingen die associëren met nieuw leven in de lente: ook de natuur ontwaakt. Bomen botten uit en allerlei bloemen zoals krokussen, narcissen en tulpen zijn specifieke lentebodes.

Je kunt spreken van een opstanding van de natuur uit de winterslaap. Maar hoe zit het met jou? Ervaar jij ook een soort opstanding nadat het misschien niet zo goed met je ging? Heb je ook een wintertijd achter de rug of zit je er nog middenin? Er kunnen momenten in je leven zijn dat je het moeilijk hebt. Misschien worstel je met je gezondheid, heb je problemen in je relatie of moet je door een rouwproces heen? En deze dingen gaan niet vanzelf over nu het lente wordt. Hoe vind je daar toch je weg in?

Ik weet van Iemand die niet opstand vanuit een winterslaap maar vanuit de dood. Dat is ongeveer tweeduizend jaar geleden maar niet minder reëel. Het was Jezus die onschuldig ter dood was veroordeeld, stierf aan het kruis, maar na drie dagen opstond uit de dood. Waarom gebeurde dit allemaal?

God schiep de mens om in relatie met Hem gelukkig te zijn, zich geliefd te weten en een goed leven te hebben. Maar op een dag kozen de mensen Adam en Eva ervoor om te leven zonder God. Zo werd het contact met God verbroken en kreeg de mens te maken met angst, schaamte, schuld, afwijzing en met de dood. Om de relatie met God weer te herstellen zond God zijn Zoon naar deze wereld.
Jezus Christus is Gods Zoon maar Hij werd ook mens. Deze tweede Adam liet zich niet verleiden door de duivel en zondigde niet. Hij overwon de dood en maakte daarmee de weg weer vrij voor de mens om tot God te komen.

Ieder mens kan daarom door Jezus Christus de weg naar God (terug)vinden. Hoe? Door in Jezus te geloven en dit in gebed uit te spreken naar God en daarbij vergeving te vragen voor je zonden. Vraag God in je leven te komen. Hij wil in je hart komen wonen door zijn heilige Geest.

En als we spreken over OPSTANDING dan zul je dat ook zeker gaan ervaren in je eigen leven. Jouw “winterslaap” komt tot een einde en een nieuw leven zal dan je deel zijn. Ik heb het zelf ervaren en velen met mij. Het is de kracht van Gods Geest, die je hoop geeft, kracht, troost, liefde en alles wat je nodig hebt om je leven als een nieuwe lente te mogen begroeten. Doe het maar en ervaar deze BOVEN-NATUURLIJKE lente! Dan wordt het pas echt PASEN, ook voor jou!

Lees ook...