Trainingen

Cursus: DE KUNST VAN LEVEN

Het leven is een kunst. Hoe doe je dat? Hoe kun je ondanks alles toch van het dagelijks leven genieten? En hoe overwin je belemmeringen als dat niet lukt. 

Want het kan zijn dat je je angstig voelt, depressief, je een negatief zelfbeeld hebt, traumatische ervaringen hebt opgedaan enz. Maar ook als dat niet zo is, kan het meedoen aan deze cursus je belangrijke inzichten bieden. Er kan een preventieve werking van uitgaan, zodat je bovengenoemde moeilijkheden voorkomt. 

Het boek: “Geestelijk Gezond Worden” kan je al vooraf belangrijke inzichten bieden. Want je leert tijdens de cursus de samenhang tussen geest, ziel en lichaam. In het boek komt dit uitgebreid aan de orde. Deze kennis helpt je om inzicht te verkrijgen in de geestelijke wereld, in je manier van denken en emoties en hoe je lichaam hiermee samenwerkt.

Voor meer informatie: stuur een e-mail naar info@geestelijkgezondworden.nl