Spirituele ervaringen in de psychiatrie.  

Wat overkomt me nou?

Steeds vaker stellen mensen mij vragen over spirituele ervaringen die hen verward maken en zelfs doen belanden in de psychiatrie. Er is veel onwetendheid over dit onderwerp en ieder probeert zijn weg daarin te vinden. Hulpverleners, psychologen en psychiaters hebben doorgaans weinig zicht op de oorzaak en de gevolgen van spirituele ervaringen. Als een spirituele ervaring tot gevolg heeft dat mensen stemmen horen, psychotische verschijnselen vertonen, in paniek raken, wanen krijgen enz. beschouwen veel hulpverleners dit als een psychische aandoening. Soms is er een crisisopname nodig en/of worden er medicijnen voorgeschreven. Er lijkt bij de patiënt een soort kortsluiting te zijn ontstaan en hij of zij kan met deze ervaring geen kant op. En het kan zo-iemand totaal onverwacht overkomen en men kan er geen verklaring voor vinden.

Wat is spiritueel?

We leven in een tijd waarin er weinig rekening meer wordt gehouden met het bestaan van God. Een aantal mensen houdt zich wel bezig met religie of spiritualiteit, maar dit blijft doorgaans buiten de belevingswereld van veel mensen en ook van de hulpverleners. Om zicht te krijgen op het onderscheid tussen spiritueel en psychisch, daar heb je kennis voor nodig en inzicht in de geestelijke wereld. In mijn boek “Geestelijk Gezond Worden” heb ik een casus uitgewerkt waarin dit thema duidelijk en schematisch wordt uitgelegd. In het kort komt het er op neer dat het geestelijke (sommigen gebruiken liever het woord spiritueel) een andere wereld is dan het psychische. En het lastige is dat de woorden ‘geestelijk’ en ‘psychisch’ beide gebruikt worden om aan te geven dat het gaat om het innerlijk van de mens. Desondanks zijn het verschillende begrippen.

God of de duivel.

Veel mensen geloven niet in God en ook niet in de duivel. Dat is net zoiets als niet geloven in de zwaartekracht. Ook dat is onzichtbaar maar is er wel degelijk. Laat maar eens wat vallen. Het hangt niet aan het plafond, maar valt op de grond. Mijn advies is: ga op onderzoek uit en leer God kennen. Alleen al de weerstand die dat bij je kan oproepen laat zien dat de duivel er is. Hij is degene die het leren kennen van God graag verhindert. De reden is dat hij dan zijn invloed verliest en zijn kwade praktijken niet kan botvieren. God is Licht, maar de duivel is als een aap. Hij doet God na en daarom kan het lijken alsof hij ook licht verspreidt.

Leer en ken.

Om te leren heb je boeken nodig. Om God te leren kennen heb je Zijn boek nodig. Lees de Bijbel en ontdek wie Hij is, wie jij bent en hoe je zicht krijgt op de geestelijke wereld. Ik kan je daarbij helpen. Dan zullen innerlijke stemmen die je kwellen, psychoses die je angstig maken en vele andere geestelijke problemen tot het verleden behoren. Je wordt VRIJ!

Jeannette T. Horlings

Psychosociaal Zorgverlener en Geestelijk Verzorger

www.geestelijkgezondworden.nl

 

 

Lees ook...