Stemmen?

STEMMEN?

In dagen als deze hoor je haast niets anders dan over peilingen als het gaat over wat je moet stemmen. De ene partij schreeuwt nog harder dan de andere. En zeker, als kiezer moet je wel weten waar je voor staat en waar je op wilt stemmen. Het is goed om je te verdiepen in wat er zoal speelt en wat voor jou belangrijke items zijn.
Het bijzondere aan onze Nederlandse taal is dat wij woorden hebben die volkomen gelijk zijn aan elkaar en toch een totaal verschillende betekenis kunnen hebben. Neem nou dat woord stemmen. Stemmen is een politieke keuze maken, maar het zijn ook de geluiden die je hoort als mensen praten. En ik heb een piano; ook die moet je van tijd tot tijd stemmen. Een vreemde taal, dat Nederlands.
Nog een aspect van stemmen is stemmen in je hoofd hebben. Meestal ben je daar niet blij mee. Want die kunnen je van alles vertellen wat je helemaal niet horen wilt. Neem nou Peter. Hij hoorde ook stemmen in zijn hoofd. Deze vertelden hem dat hij niks waard was. Hij kon net zo goed dood zijn, want er zou toch niks veranderen in zijn leven. Nou, daar ben je dan mooi klaar mee. Niet zo leuk dus. Maar wat doe je daar aan? Wat kan jou blij stemmen? (om nog maar een betekenis te noemen).
Weet je. Ik ben christen en ik probeer de stem van God te verstaan. Ik zeg met nadruk “ik probeer”, want ik krijg ook geen briefje uit de hemel. Ik heb wel een andere brief en dat is de Bijbel. Daarin spreekt Jezus tot jou en mij. Hij zegt: “Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis zal blijven.” (Joh.12:46) Zo spreekt Jezus. Hoor naar zijn stem, want Hij spreekt de waarheid, want Hij is de Waarheid. (Joh.14:6). En weet je wat heel bijzonder is, dat als je dat gelooft, je deze waarheid zult gaan begrijpen en dat deze waarheid je vrij zal maken (Joh.8:32). Ik heb het zelf ervaren en velen met mij. Luister naar die stem en kom tot leven!

Lees ook...