Werkwijze

In mijn begeleiding richt ik mij in de eerste plaats op de persoon; vervolgens op de klachten die er zijn. Een mens is een eenheid van geest, ziel en lichaam. Al deze aspecten komen terug in de hulpverlening die ik bied.

Geestelijk gezien gaat het om zingeving en geloof. Ieder mens gelooft wel ergens in en wil zijn leven betekenis geven. Bij persoonlijke problemen doen geestelijke aspecten vaak mee in de vorm van geloof, ongeloof, intuïtie, geweten en Godsbeeld.

Psychisch gezien gaat het om je manier van denken, je gevoelsleven en welke keuzes je maakt in het leven. Hoe komen deze tot stand en waarom?

Lichamelijk is het zintuigelijke deel dat communiceert en je gedrag bepaalt. Tevens kan er sprake zijn van een combinatie van lichamelijke en psychische klachten: psychosomatische klachten genoemd. In dat geval kan ik je ontspanningsoefeningen en ademhalingstechnieken leren (in mijn begeleiding maak ik geen gebruik van yoga of andere "alternatieven").