Helpfulness

Helpfulness is een nieuw concept wat staat voor het oplossen van problemen van eenzaamheid. Het gaat daarbij zowel om gevoelens van eenzaamheid als ook om het eenzaam zijn omdat je alleen bent.

Zowel jongeren als ouderen voelen zich soms erg eenzaam. Dat kan allerlei redenen hebben. Je kunt het gevoel hebben nergens bij te horen en dat niemand begrijpt waar jij doorheen gaat. Je kunt van buiten gezien vrolijk zijn, maar van binnen droefheid en verdriet ervaren. Wat kan het dan fijn zijn als er iemand is die jou begrijpt, naast je wil staan en samen met jou naar een oplossing wil zoeken.

Helpfulness is geen mindfulness, maar een methode waarbij jezelf + de ander in beeld komen. Het is een uniek concept wat wij aanbieden in de vorm van een training. De training wordt gegeven in drie dagdelen. Dat kan tijdens werkdagen maar kan ook in een weekend ingepland worden. Heb je belangstelling? Neem contact op.