Hulpverleningsmodel

Het Ringmodel Hulpverlening is een methode die ik in mijn boek uiteenzet. Het biedt de mogelijkheid om zowel 1-op-1 gesprekken te volgen als therapie in kleine groepen. Daarbij gaat het enerzijds om onderling lotgenotencontact, maar meer nog om het leren toepassen van vaardigheden die op dat moment in de groep worden aangeboden. Dat kan gaan om sociale vaardigheden, maar ook om angstbeheersing, assertiviteitstraining e.d.