Werkwijze

Als iemand psychische hulp nodig heeft is het belangrijk dat je een "klik" hebt met de hulpverlener. We beginnen daarom altijd met een kennismakingsgesprek. In deze intake vertel je in het kort iets over jezelf en wordt een begin gemaakt met het in kaart brengen van de problematiek. Aan de hand daarvan bekijken we wat voor jou het beste traject is om te volgen, zodat je die hulp krijgt die bij je aansluit. 

In mijn werkwijze ga ik uit van het gehele mensbeeld van geest, ziel en lichaam. Op die manier kan een breed spectrum worden bereikt van het ziektebeeld. Het gevolg daarvan is dat de mogelijkheden van herstel ook groot zijn.