Behandelingen


Overbelast zijn / burn-out

Eenzaamheid

Neiging tot zelfdoding of zelfverminking

Stress

Relatiemoeilijkheden

Zingevingsvragen


Traumaverwerking

Somberheid en depressie

Angstklachten

Verlies en rouw